Gedragstherapie

Gedragstherapie 

Vertoont jouw hond probleemgedrag en lukt het niet voldoende om hier zelf mee aan de slag te gaan? Aarzel niet langer en neem contact op, wij kunnen jullie hier heel goed bij helpen. Tijdens een gedragsconsult bespreken we eerst het probleemgedrag van jouw hond en we observeren zijn gedrag. Hierna gaan we meteen samen met jouw hond trainen, we kunnen allerlei omstandigheden in scene zetten. Is jouw hond bijvoorbeeld bang voor andere honden, dan gebruiken we mijn honden om mee te oefenen. Reageert jouw hond heftig op verkeer, dan gaan we met een fiets, brommer of auto aan de slag. Voor agressie naar mensen schakelen we hulp in van mijn man of collega om ook hiermee te kunnen oefenen; we zetten alles in het werk om in de eerste sessie het probleem helder te krijgen, maar ook al meteen goed te kunnen oefenen. Zo ga je al met een heleboel adviezen naar huis, en kunt je na de eerste sessie zelf thuis al verder aan de slag. 

 

Wij hebben heel veel verschillende honden getraind. Doordat we hier veel ervaring mee hebben, kunnen we heel makkelijk jouw hond eventjes overnemen tijdens het consult.  Zo kunnen we zelf voelen waar jij tegenaan loopt, hoe heftig het gedrag is, hoe de hond reageert en wat goed werkt bij de hond. Nooit zullen we de hond vervelend behandelen of corrigeren. Vervolgens gaan we met jullie beiden aan de slag om te zorgen dat je zelf ook leert hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Zo kunnen we ook zien waar de knelpunten liggen en kunnen we hiervoor een passend advies geven. Na afloop van dit consult werken we alle adviezen nog eens netjes uit in een behandelplan en krijgt je dit toegemaild. Zo kun je thuis stap voor stap verder werken aan het gedrag van uw hond.

 

Het consult duurt ongeveer 1,5 uur. Mocht na afloop van het gedragsconsult blijken dat er meerdere sessies nodig zijn om het gedrag van uw hond om te buigen dan kun je altijd één of enkele privé-lessen komen volgen. In deze lessen gaan we meteen gericht trainen, we begeleiden jou hierbij zodat het thuis ook zelf lukt om de hond goed aan te sturen. Een privé-les duurt ongeveer 1 uur.  Neem nu contact op om een afspraak in te plannen voor een gedragsconsult. 

 

Interne Training 

Op dit moment nemen we geen nieuwe cliënten aan voor interne training.

Tijdens of voor het consult kun je ook al aangeven dat je je hond graag intern wilt laten trainen. We kunnen dan na het consult een inschatting maken of een interne training zinvol is en hoe lang deze training ongeveer gaat duren. Het is niet mogelijk uw hond door ons te laten trainen zonder dat er een consult aan vooraf gegaan is. Als wij nog niet zelf gewerkt hebben met u en de hond weten we nog niet waar de knelpunten zitten en kunnen we ook geen inschatting maken of een interne training nuttig en zinvol is, en hoe lang deze eventueel gaat duren. Niet ieder probleemgedrag is door ons intern te verhelpen! Soms hangt het gedrag erg samen met de eigenaar, dan is het veel zinvoller om met u samen te trainen in plaats van alleen met de hond.

Soms zullen we voorstellen om de hond eerst bij ons te laten proeflogeren, vaak doen we dit bij angstige of gestreste honden. Dit is om te bekijken of de hond kan wennen bij ons in huis. Na afloop van het proeflogeren beslissen we dan of we de hond bij ons in huis kunnen nemen.

 

Gemiddeld worden honden voor drie weken opgenomen, bij relatief kleine problemen kan dit twee weken zijn. In uitzonderingsgevallen worden zeer angstige honden vier weken opgenomen. Tussendoor vragen we u minstens twee keer te komen voor een privé-les (die bij de prijs inbegrepen zit). Als u uw hond komt ophalen gaan we nogmaals samen trainen en leren we u hoe u het beste met uw hond kan omgaan zodat het behaalde resultaat bewaard blijft. Als er dan nog een les over is kunt u die les naar wens komen volgen.

 

De aanpak die wij hanteren is voor iedere hond verschillend. De ene hond reageert beter op een bepaalde manier dan een andere hond. Wel werken we altijd volgens de modernste inzichten en trainingsmethoden. We volgen jaarlijks cursussen en bijscholing om te zorgen dat onze kennis up to date is.

 

Terwijl uw hond hier verblijft houden we u regelmatig op de hoogte van hoe de training verloopt en hoe het met uw hond gaat. We sturen foto’s en filmjes door via Whatsapp of de mail en u mag ook altijd zelf bellen om te vragen hoe het gaat. 

Wij trainen op een hond-vriendelijke manier


iedere Hond is uniek, ons advies en de training stemmen we af op jouw hond.


Begeleiden - samenwerken - BEGRENZEN - veiligheid


We nemen niet iedere hond bij ons in huis. Honden die we niet aannemen zijn:

  • honden die aanvallende agressie naar kleine kinderen vertonen (als een hond een keer gebeten heeft wil dit niet meteen zeggen dat het niet kan, het gaat mij om honden die niet in het nauw gedreven zijn en wel zomaar uitvallen, alleen al bij het zien van een kind);
  • honden die onzindelijk zijn (ongelukje kan altijd natuurlijk maar geen honden die vanwege bijvoorbeeld medische redenen permanent onzindelijk zijn);
  • honden met hele heftige verlatingsangst;
  • honden die over een hoge omheining heen springen;
  • loopse teefjes

Ons hondenhotel heeft in de volgende perioden geen beschikbaarheid: Voorjaarsvakantie 2019, Zomervakantie 2019

Kerstvakantie 2019

Je mag altijd een mailtje sturen, eventueel kan ik je doorverwijzen naar een collega voor interne training.